01 juni 2022

HR-dashboard

U heeft een schat aan informatie over de medewerkers binnen uw organisatie, denk aan de datums van in- en uitdiensttreding, hoe loonkosten worden opgebouwd, de contractvormen, geografische informatie, leeftijdscategorieën, percentage man-vrouw in de organisatie, enzovoorts.

Hoe bewaart u het overzicht? Kunt u bijvoorbeeld snel en eenvoudig zien wat de mate van verzuim is, voor wie de proefperiode eindigt en/of welke contracten verlengd moeten worden?

Wij geven u inzicht hierin met behulp van het HR-dashboard; een op maat gemaakt dashboard waarin u een totaaloverzicht heeft van alle benodigde informatie voor de HR-afdeling en het management. Zo krijgt u onder meer inzicht in het verloop, contracten, de loonkosten, verlof en verzuim.

Het wordt voor u in één oogopslag duidelijk welke acties moeten worden ondernomen binnen de HR-afdeling en welke ontwikkelingen in de lijn der verwachtingen liggen. Daardoor hoeft u niet meer in afzonderlijke systemen op detailniveau te analyseren en periodiek rapportages op te stellen. Dit bespaart u veel tijd!

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van het HR-dashboard? Klik hier en ervaar het zelf.


INZOOMEN

Met het HR-dashboard heeft u de mogelijkheid om een dwarsdoorsnede te maken van de organisatie door op bepaalde groepen of personen specifieker in te zoomen. Denk hierbij aan een afdeling, bedrijf, kostenplaats, kostendrager of zelfs op een medewerker of looncomponent.

Is het verzuimpercentage bijvoorbeeld hoog in vergelijking met bedrijven in dezelfde branche? Dan kan, door filtering, worden bekeken welke invloed afdelingen en/of personen hebben op dat totale percentage. Het HR-dashboard helpt u te zoeken naar verbanden en deze te verklaren. 

Strategische keuzes gebaseerd op basis van data en feiten zijn krachtiger en efficiënter voor het HR-beleid en de uitvoering daarvan.

WIE ZIET WAT?

Wellicht heeft u te maken met een bedrijfsstructuur met verschillende bedrijven, afdelingen en kostendragers. Niet alle informatie uit het HR-dashboard is voor iedereen van toegevoegde waarde of even interessant om te zien.

Zo zien bijvoorbeeld leidinggevenden het liefst alleen informatie aangaande hun eigen team. Medewerkers van de financiële afdeling alleen loongerelateerde informatie welke voor hen van toepassing is. Met het HR-dashboard kunt u zelf bepalen welke informatie u aan wie verstrekt. 

Management informeren

Er wordt steeds vaker van de HR-afdeling verwacht dat zij het management op strategisch niveau adviseren op basis van data en feiten. Een alternatief voor het periodiek informeren van de handmatig samengestelde HR-cijfers is om het management toegang te geven tot het HR-dashboard. 

Ook kunt u aan het management een presentatie geven aan de hand van het HR-dashboard. Hiermee bent u in staat om in te zoomen op de inhoud in plaats van het samenstellen van het rapport. 

Voordelen HR-dashboard

Verder kunt u met het HR-dashboard:

  • Doelstellingen nastreven op het gebied van strategische personeelsplanning.
  • Analyses automatiseren die u momenteel handmatig maakt.
  • Actuele rapportages automatisch genereren.

Een dashboard voor u op maat

De inhoud van het HR-dashboard hangt af van uw (bedrijfs)situatie. Hierbij kijken wij graag met u mee. Wellicht is voor uw organisatie inzicht in de strategische personeelsplanning van groot belang. Of misschien wilt u meer inzicht in het verband tussen het verloop, het verzuim en efficiëntie binnen uw organisatie.

Wij denken met u mee en adviseren u welke Key Performance Indicators - ofwel KPI’s - voor uw organisatie het meest relevant zijn, met als doel dat de HR-afdeling optimaal gebruikmaakt van de beschikbare informatie. Wij helpen u met het analyseren van data, waardoor u uw bedrijf beter kunt besturen. Daarmee kunt u bepaalde trends ontdekken en inzicht krijgen in wat er komen gaat. 

 

Zie volledige artikel inclusief foto's en videos: https://www.jonglaan.nl/producten/hr-dashboard 


Terug