03 februari 2022

CloseSure - Darten o.b.v. data science

Bron: CloseSure

Hoe Jeroen Kits de WK Darts poule van CloseSure won door middel van Data Science

Waar de meeste CloseSuristen zich in de decembermaand met de Advent of Code bezighouden, richt Jeroen van CloseSure Oost zijn pijlen op het WK darts. In de landelijke dartspoule versloeg hij ruim 99% van de 26.000 deelnemers dankzij de toepassing van een erkend algoritme in de wereld van data en sport. Hoe Jeroen dit aangepakt heeft, lees je in deze story.

Om te beginnen moet het spelregelboekje van de dartspoule worden opengeslagen. In totaal streden 96 darters om de felbegeerde wereldtitel. Deze spelers werden door de organisatie van de dartspoule onderverdeeld in zes verschillende groepen: A t/m F. De groepen A t/m D bestonden uit de 32 beste spelers van de wereld o.b.v. de wereldranglijst (WR). De crème de la crème van het mondiale darts dus. In de groepen E en F zaten de resterende 64 gekwalificeerde ‘pijlenkeilers’. Over het algemeen zijn deze spelers wat minder bekend bij het grote publiek. Iedere deelnemer aan de dartspoule selecteerde in totaal twintig spelers; twaalf spelers uit de groepen A t/m D en acht spelers uit de groepen E en F.

Iedere deelnemer krijgt punten voor de goed voorspelde wedstrijden. Hierbij wordt rekening gehouden met de groep waar een speler onderdeel van uitmaakt. Als een underdog uit groep F voor een stunt zorgt, dan levert dat aanzienlijk meer punten op dan wanneer een sterspeler uit groep A zijn klusje ‘wel eventjes’ klaart. Wil je dus veel punten verdienen, dan is het zaak om binnen de groepen E en F de pareltjes te vinden die het mogelijk ver kunnen gaan schoppen. Maar hoe vind je die pareltjes? Jeroen gebruikte hiervoor een algoritme: het Elo-systeem.

Het Elo-systeem kan worden toegepast om een indicatie te krijgen van het niveau van spelers. Oorspronkelijk komt deze techniek uit de schaakwereld om schakers van gelijk niveau aan elkaar te kunnen koppelen, maar het algoritme kan ook voor andere zero sum games worden ingezet. Ook voor darts. Het principe is simpel: de winst van de ene speler betekent het verlies voor de andere speler.

Darters die deelnemen aan het WK hebben een Elo-rating variërend tussen 1800 en 2400. Maar hoe ontwikkelt de Elo-rating van een speler zich in de praktijk? Neem Gerwyn Price (WR: 1, Groep A), de regerend wereldkampioen voorafgaand aan het WK, als voorbeeld. ‘The Iceman’ speelde in zijn eerste wedstrijd tegen Ritchie Edhouse (WR: 80, Groep E). Op dat moment naderde Price een Elo-rating van 2400, waar Edhouse aantrad met een Elo-rating van 2100. Niet geheel verrassend won Price de wedstrijd met 3-1, waardoor de Elo-rating van beide mannen geen schokkende verandering ondervond; Price kreeg er wat puntjes bij, Edhouse leverde wat puntjes in. Stel dat Edhouse deze wedstrijd tegen de verwachting in had gewonnen, dan zou het Elo-systeem hem daar rijkelijk voor beloond hebben. Een dergelijke stunt zou Edhouse tientallen extra punten opleveren, terwijl Price daarvoor de rekening zou moeten betalen.

Hoewel er op de uitslagen in darts soms geen pijl valt te trekken, is het Elo-systeem een respectabele voorspeller voor dartswedstrijden. Grofweg 70% van de wedstrijden wordt gewonnen door de speler met de hoogste Elo-rating. Daarnaast kan de rating worden ingezet om de vorm van spelers in kaart te brengen. De praktijk leert dat met name het laatstgenoemde interessant is bij het invullen van de dartspoule.

Neem Florian Hempel (WR: 87, Groep E), een speler die zich pijlsnel heeft ontwikkeld in 2021. Zijn overwinning op Dimitri Van den Bergh (WR: 5, Groep A) kwam voor velen onverwachts, mede door het grote verschil op de wereldranglijst tussen beide mannen. Echter, de Elo-rating van ‘Dancing Dimi’ was lichtelijk in het nadeel voorafgaand aan de wedstrijd, zoals te zien is in onderstaande grafiek. In deze grafiek is de ontwikkeling van de Elo-rating van beide spelers te zien tot aan het WK.

De Elo-rating van Glen Durrant daarentegen stortte in 2021 als een kaartenhuis in elkaar. ‘Duzza’ won in 2020 nog de prestigieuze Premier League, maar werd daarna hard getroffen door het coronavirus. Sindsdien lukt het de Engelsman niet om zijn oude niveau te halen, met als gevolg dat zijn Elo-rating met bijna 300 punten gedaald is in een tijdsbestek van twaalf maanden. Een vrije val, waar ook de Zuid-Afrikaan Devon Petersen mee te maken heeft. Het is dan ook niet gek dat Durrant (WR: 24, Groep C) en Petersen (WR: 28, Groep D) al in hun eerste ronde met 3-0 van het bord werden geveegd door respectievelijk William O’Connor (WR: 42, Groep E) en Raymond Smith (WR: -, Groep F). Makkelijk punten scoren dus…

Hoewel Jeroen een plek in de top 10 van de landelijke dartspoule op de finaledag aan zijn neus voorbij zag gaan doordat niet Michael Smith, maar Peter Wright met de wereldtitel aan de haal ging, kan worden geconcludeerd dat het Elo-systeem weldegelijk van toegevoegde waarde is bij het invullen van de dartspoule. Om te weten dat Peter Wright (WR: 2, Groep A) en Michael Smith (WR: 9, Groep B) goed kunnen darten, heb je geen Elo-systeem nodig, maar bij het selecteren van relatief onbekende spelers wordt (de ontwikkeling van) de Elo-rating van spelers wél interessant.

Dankzij het inzetten van het Elo-systeem liet Jeroen zijn collega’s in de dartspoule van CloseSure ver achter zich… Gefeliciteerd met de overwinning, Jeroen!

Jeroen oefent zijn eigen dartskills op het kantoor van CloseSure Oost

Terug